Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Första mötet med humanekologi

 

Av: Mikael Jensen

Inspirerad av nära vänner bestämde jag mig för att jag skulle prova att läsa humanekologi som sommarkurs. Lärarna i kursen var en salig blandning. En fysiker, en historiker, en biolog, en sociolog och en filosof. Även om vissa lärare var bättre än andra märkte jag snart att ämnet passade mitt sätt att tänka.

Samtidigt som man får veta att humanekologi är ett tvärvetenskapligt ämne som skapar en syntes av flera vetenskaper för att förstå människan i sitt större sammanhang står det klart att merparten av syntesen får man stå för själv. Undervisningen tar ofta olika perspektiv på hur människan är en del av en större helhet.

För att förstå hur människans liv hänger samman med naturen får titta på hur människan organiserar sig och nyttjar naturresurser. Humanekologi skiljer sig inte från annan ekologi på annat sätt än att människan tar plats i ekosystemet annorlunda än andra arter. Samtidigt är människan som art beroende av sin omgivning precis som alla andra arter.

För mig som är tilltallad av alla vetenskaper blir det särskilt intressant att förstå människan från ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanisktiskt perspektiv. Varje vetenskap som studerar människan kan bidra med en pusselbit till helheten. Genom att läsa humanekologi får man en grundläggande light-kurs i flera centrala vetenskaper. Man önskar någonstans att man ska få en syntes serverad för sig men det blir som sagt inte så mycket syntes om man inte bidrar med den på egen hand.

Det är inte så konstigt att man inte blir serverad en syntes. Ju mer man läser om olika vetenskaper desto tydligare blir det att helheten även i dess enklaste form är väldigt komplex. En riktigt god syntes kan antagligen inte illustreras eller beskrivas på något enkelt sätt. I slutänden måste man gilla att göra jobbet själv. Det är just därför jag fastnade för humanekologi. Jag sög åt mig som en svamp från första mötet med ämnet till sista kursen jag läste. Jag var nog humanekolog redan innan jag började läsa ämnet.

Du kanske frågar dig vad det är för sorts människor som läser ämnet humanekologi. Måste man tänka på ett särskilt sätt? Måste man vara intresserad av miljö och hållbarhet? Mitt svar är att väldigt olika sorters människor deltar på kurserna. De flesta är intresserade av milljö och hållbarhet men många vill lära sig om människan och sig själva. Jag skulle säga att man kan få allt detta genom att läsa en kurs eller flera i ämnet humanekologi.

Om du är intresserad av ämnet ska du ta chansen att läsa en kurs. Det värsta som kan hända är att lärarna är dåliga och du får en vag bild av ämnet. Det nästa värsta som kan hända är att lärarna är bra och ger en klar bild av ämnet och att du inser att det inte passar dig.

Någon som har läst ämnet som vill dela med sig av sina erfarenheter?

19 Jan 2019