Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Positiva effekter av coronaepidemin

Coronasmittan (COVID-19) diskuteras världen över som något stort och skrämmande. Det kan dock vara värt att diskutera det med viss nyans och balans.

Luftföroreningar dödar långt många fler per år än vad coronaviruset gör eller kommer att göra. Bara i Sverige dör 8000 årligen. I Europa dör närmare 800 000 på grund av luftföroreningar per år.

Eftersom spridningen av coronaviruset har haft så genomgripande effekter, till att börja med i Kina, kan man se vad som händer med luftkvalitén när industrin stannar av och transporterna regionalt upphör.

NASA har analyserat satilitbilder över Kina och kan mycket tydligt se skillnaden mellan hur det såg ut i början av 2019 och nu i början av 2020. En av NASAs forskare menar att så här stora minskningar av luftföroreningar aldrig har skådats förut. Många kineser som vanligtvis inte ser himmelen har under februari månad haft goda möjligheter att se både dagshimmelen och natthimmelen.

En av ESAs sateliter har registrerat märkbara skillnader över norra Italien sedan utbrottet av coronaviruset på bred front. Framför allt PO-dalen har fått en minskning av luftföroeringar.

I både Kina och Italien rör det sig om minskningar av luftföroreningar generellt men det är främst kvävedioxid som har minskat. Kvävedioxid är en av orsakerna till att märknära ozon ökar i luften när det är hög solinstrånlning. Marknära ozon påverkar luftvägar på både djur och människor samt påverkar växtligheten.

Spannmålsproduktionen minskar med ca 10 procent av höga nivåer av marknära ozon. Kvävedioxid och marknära ozon har negativa ekonomiska effekter på samhället i minskat matproduktion och ökade hälsoproblem.

Spridningen av coronaviruset har inte bara negativa effekter. Nu när vi ser en stor skillnad på luftföroreningar och alla de följder det får kan man tänka sig att det till och med är mer positivt än negativt.

Eftersom det är fler som dör av luftföroreningar per år än det är som dör av coronaviruset kan en minskning av luftföroreningar till följd av coronaviruset leda till färre döda. Blir antalet döda i Kina och Italien till följd av luftföroreningar så mycket mindre att det understiger det antal döda av de som smittats?

Det är i stor utsträckning samma riskgrupper som dör av luftföroreningar som dör av coronaviruset. Skillnaden är att luftföroreningar dödar många fler. Bättre luft gör att många fler lever längre. Med flera faktorer med i beräkningen kan vi få bättre balans i diskussionen.

18 Mar 2020