Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Litteratur

 

En klassiker och en av de böcker som bäst fångar ämnet humanekologi är:

Abrahamsson, K.V., Hällgren, J., Sundström, T., & Sörlin, S. (1992). Humanekologi: naturens resurser och människans försörjning. Stockholm: Carlsson.

 

En relativt ny bok som används som kurslitteratur internationellt är:

Dyball, R. & Newell, B. (2014). Understanding human ecology: a systems approach to sustainability. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

 

En bok som tar upp aktuella frågor inom humanekologi är denna antologi:

Lopes, P. & Begossi, A. (red.) (2009). Current Trends in Human Ecology [Elektronisk resurs]. Greenleaf Publishing Limited.

 

Carl Henrik Lyttkens (PhD), som undervisade i humanekologi vid Göteborgs universitet, har skrivit denna bok om människans plats i tillvaron ur ett miljöhistoriskt perspektiv:

Lyttkens, C.H. (2012). Människan - en ohållbar historia?: möjligheter till en hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv. Angered: Lyttkens förlag.