Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Utbildning

 

Det går att läsa ämnet humanekologi vid Göteborgs universitet och Lunds universitet.

I Göteborg kan man läsa kurser på kandidatnivå och ha ämnet som huvudämne i en kandidatexamen. Det går också att läsa det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med humanekologi som huvudämne.

I Lund kan man läsa humanekologi som fristående kurs, som huvudämne i en kandidatexamen och/eller ta ett masterprogram i humanekologi.

Jönköpings universitet har en fristående kurs på 7.5 hp i humanekologi. Här kan man få en grundläggande introduktion till ämnet. Vinklingen är till stor del historisk och etisk.