Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

För- och nackdelar för djurlivet till följd av coronapandemin

Coronapandemin är fortfarande i full gång på en global nivå. Två effekter på djurlivet har nyligen kunnat urskiljas som har en indirekt koppling till pandemin. Det handlar om fåglars sång och om hajar som lever på djupt vatten.

Fåglars sång blir mer komplex

Under en längre tid har fåglar som lever i storstadsmiljöer ändrat sin sång för att överröste bruset. Fåglar har normalt en komplex och nyanserad sång för att kommunicera inom arten och då särskilt med individer av motsatt kön. Dessa nyanser har de fått ge avkall på eftersom de inte hörs när bakgrundsbruset är så högt som det kan bli i en stad. Då har fåglarna anpassat sig och sjunger sådana melodier som kan ta sig fram på en hög frekvens. Detta har lett till enkla melodier som inte ger information om den enskilda individen.

Under coronapandemin har trafiken minskat och därmed också allt buller i staden. Detta har lett till att fåglarnas sång hörs bättre. På relativt kort tid har de därför gjort en anpassning tillbaka till det som anses vara deras ursprungliga och genetiskt kodade sätt att sjunga. Nu sjunger de mer individuella melodier med många nyanser igen. Detta är en positiv förändring för fåglarnas liv, kommunikation, parbildning och fortplantning.

Biodiversitet bland hajar hotas av vaccin-framställning

I en strävan att framställa vaccin, gärna fortare än vanligt, har flera producenter valt att använda ämnet squalen som är ett hjälpämne för att vaccinet ska aktiveras optimalt av immunförsvaret. Detta ämne finns i olika växter och djur. Squalen finns i hög koncentration i hajars lever och den är särskilt hög bland hajar som lever på djupt havsvatten.

Man uppskattar att hundratusentals hajar kan behöva mista livet för att man ska kunna producera så mycket vaccin som behövs för att öka immuniteten i befolkningen. Hajar är i många fall utrotningshotade. Särskilt de som lever på djupt vatten. Att döda dessa skulle ge förödande konsekvenser för arternas fortlevnad och för biodiversiteten i ekosystemen.

Det går inte att döda så många hajar utan att det påverkar ekosystemen där de ingår på ett negativt sätt. När topp-predatorer, som hajen är i det ekosystem där de ingår, försvinner blir det ofta för mycket eller för litet av vissa ämnen som cirkulerar i ekosystemen. Det leder till att även andra arter hotas.

Squalen eller ej?

Ska man döda tusentals hajar för att miljontals människor ska bli immuna under en viss tid? Kan man ställa liv emot liv på det här sättet? Man kan alltid fråga sig varför människors liv är mer värt och om det inte vore bättre med färre människor som ändå utarmar de ekosystem som vi är del av.

Den viktiga frågan man ska ställa sig är istället om det går att utvinna squalen från andra organismer som inte är utrotningshotade eller om det finns andra hjälpämnen som kan användas istället. Det går att utvinna detta ämne från andra organismer och det går att använda andra hjälpämnen. Vissa producenter av vaccin mot covid-19 använder inte squalen. Det är alltså inte nödvändigt för att få ett vaccin.

Biologisk mångfald har ett värde i sig. Vi måste välja med omsorg innan vi skapar medicin för att säkra våra egna liv.

30 Sep 2020