Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Parisavtalet

För några dagar sedan lämnade USA klimatavtalet som slöts i Paris för ett flertal år sedan. Det var den sittande presidenten Donald Trump som valdet att lämna avtalet. Hans grundläggande inställning bakom detta är "USA first". Om det inte gynnar USA är det inget att hålla kvar vid. Att klimatförändringar slår tillbaka på USA och redan har gjort ett flertal gånger verkar ha mindre betydelse för Trump.

Idag har den flesta stora nyhetsbolagen i USA utropat Joe Biden till vinnare av presidentvalet. Biden har lovat att återgå till Parisavtalet. Han kommer att ta plats i Vita Huset i januari och därifrån kommer det bli möjligt för USA att åter träda in i avtalet.

Eftersom avtalet innebär att länderna som har gått med på Parisavtalet ska verka för att få ner utsläppen av växthusgaser har det blivit ett litet tapp i och med USAs utträde. Nu får man vara glad att Trump valde att lämna avtalet först i slutet på sin mandatperiod. Han hotade med att lämna avtalet redan innan han blev vald till president för fyra år sedan. Att han väntade tills nu medför att glappet till återinträdet blir ganska kort.

USA är en viktig part i avtalet. De är en av de länder i världen som släpper ut mest växthusgaser. Om de kan få ner sina utsläpp gör det en stor skillnad i världen. Bidens ambition att följa avtalet blir nu avgörande för fortsättningen.

7 Nov 2020