Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Ordlista

 

Här samlas en ständigt pågående och växande lista av ord som är centrala för humenekologi och som behöver en beskrivning och förklaring.

 

A

Agenda 21

Agenda 2030

 

B

Biodiversitet

C

D

Decoupling (eco-economic)

 

E

F

Flygskam

 

G

H

Hållbar utveckling

 

I

J

K

Klimat

L

M

Marknära ozon

 

N

O

Ozon

Ozonlagret

 

P

Plastbanta

 

Q

R

S

T

Tvärvetenskap

 

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö