Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Klimat

Klimat är relaterat till väder men ska inte förväxlas med väder. Klimat står för en längre tidsperiod, som ett decennium eller flera decennier, och det genomsnitt som har beräknats under denna period. Väder är kortsiktigt.

Dagligt väder eller dagliga prognoser står enbart för väder. Om man kollar upp vilket väder det ska bli i Norrköping, Jönköping eller någon annan köping är det en mycket avgränsad region. Denna region kan ha ett väder och ett klimat. Vädret kan jämföras med klimatet för att se hur mycket det avviker från genomsnittet. Det troliga i ett mycket kort perspektiv är att dagens väder avviker från klimatet men om man ser över alla dagar under en månad är det troligt att genomsnittet ligger nära genomsnittet över lång tid. När detta inte sker får man ofta höra att denna augustimånad har varit ovanligt kall eller ovanligt varm.

Sommaren 2018 var extrem i fler avseenden. Detta kom att bli en ögonöppnare för många som såg det som ett bevis för att klimatet hade skenat. Att det var varmt och torrt, som ledde till dåliga skördar och skogsbränder, är ett lika orimligt bevis för klimatförändringar som att en kall sommar är ett bevis för att klimatförändringarna inte finns.

Utsläpp av växthusgaser som gör temperaturen på hela jorden högre och högre är på global nivå en sanning som inte kan varken bekräftas eller dementeras av ett lokalt väder. Samtidigt kan man prata om lokalt klimat. Lokala effekter på en global temperaturhöjning kan slå väldigt olika. På en plats kan klimatet bli torrare och på en annan plats kan det bli blötare.