Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Decoupling

 

Decoupling eller frikoppling avser en ekonomisk utveckling som är frikopplad från ett uttag av naturresurser. Tanken med eco-economic decoupling är att det finns en brytpunkt där ekonomisk utveckling inte är beroende av materiell åtgång. Ekonomin kan gå upp medan den materiella åtgången går ned.

Man skiljer på relativ frikoppling och absolut frikoppling. Relativ frikoppling innebär att ekonomisk tillväxt och resursåtgång inte längre ökar i samma takt. Båda ökar men inte lika mycket. Absolut frikoppling innebär en ekonomisk tillväxt och en nedgång i resursförbrukning.

Idag lever vi med relativ frikoppling. Resursåtgången ökar men inte i samma takt som den ekonomiska tillväxten. Det innebär i realiteten att eknomisk tillväxt leder till ökad resursåtgång.

Det råder delade meningar om absolut frikoppling är möjlig. Vissa tror det, andra tror det inte.