Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Agenda 21

 

Agenda 21 är ett handlingsprogram för att motverka natur- och miljöförstöring samt fattigdom och bristande demokrati för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling.

Handlingsprogrammet antogs vid FNs konferens i Rio de Janeiro 1992. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade på 40 kapitel som täcker en stor mängd områden för hur vi ska utveckla samhällen över hela jorden.

21 står för 21:a århundradet. Implementeringen av målen gällde under 1990-talet med sikte mot 2000-talet. Nu gäller istället Agenda 2030.