Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Tvärvetenskap

En kort förklaring av tvärvetenskap:

När två eller flera vetenskapliga discipliner lägger en teoretisk grund för ett nytt ämne. Denna teoretiska grund kan inte åstadkommas av enbart en disciplin utan är en sammansmältning, syntetisering, av relevanta delar av två eller flera andra discipliner.

Ordet tvärvetenskap skiljer sig från mångvetenskap genom att det senare enbart utgör inslag inom ett vetenskapligt fält och inte bidrar till en sammansmältning.

Humanekologi och kognitionsvetenskap är typiska ämnen som är tvärvetenskapliga. Kommunikation och pedagogik är typiska ämnen som är mångvetenskapliga. Med en lång tids låg grad av interaktion kan ett tvärvetenskapligt fält bli mångvetenskapligt. Ett mångvetenskapligt fält kan genom ökad interaktion och nya teoretiska syntetiserade modeller bli tvärvetenskapligt.